منو
Your Cart

بخار class6

برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از نشانگرهای شیمیایی کاغذی استفاده می شود.این نشانگرها برای بررسی پارامترهای مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارت خشک استفاده می شوند که بعد از اتمام کار دستگاه مورد نظر، در آنها  تغییر رنگ ثابت و دائمی ایجاد می شود.تغییر رنگ آبی به قهوه ای..
نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)