منو
Your Cart

RRS

برند: RRS
سونوچک یک ابزار دوزی متر مورد استفاده برای نظارت بر انرژی دستگاه تمیز کننده التراسونیک می باشد..
برند: RRS
نشانگرهای بیولوژیک به عنوان پایشگرهای فرآیند استریلیزاسیون شناخته شده  و علت این امر آن است که آنها فرآیند استریل شدن را به طور مستقیم با استفاده  از مقاوم ترین میکروارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می دهند. انواع نشانگرهای بیولوژیک: ویال آمپول نوار اسپور ویال بیولوژیک  از یک ..
برند: RRS
نشانگرهای بیولوژیک به عنوان پایشگرهای فرآیند استریلیزاسیون شناخته شده  و علت این امر آن است که آنها فرآیند استریل شدن را به طور مستقیم با استفاده  از مقاوم ترین میکروارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می دهند.  انواع نشانگرهای بیولوژیک:      ویال  &..
برند: RRS
نشانگرهای بیولوژیک به عنوان پایشگرهای فرآیند استریلیزاسیون شناخته شده  و علت این امر آن است که آنها فرآیند استریل شدن را به طور مستقیم با استفاده  از مقاوم ترین میکروارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می دهند.  انواع نشانگرهای بیولوژیک:      ویال  &..
نمايش 1 تا 12 از 23 (2 صفحه)